logo

naam

naam

naam

contact

team

 

Pact11 is een jong en ambitieus ontwerpbureau dat actuele uitdagingen in de bouwwereld aanpakt en oplost. Ons doel is om op basis van eigen initiatieven en externe opdrachten de Nederlandse leefomgeving te verbeteren. Belangrijke voorbeelden van recent werk zijn het herbestemmen van kantoorpanden, de revitalisatie van erfgoed en het herstel van de publieke ruimte.

Pact11 levert heldere en sterke producten door gebruik te maken van breed en diepgaand onderzoek. Wij geloven dat de meest logische oplossingen gebaseerd zijn op verbanden, raakvlakken en synergieën tussen de relevante deelaspecten van een opgave. Deze oplossingen zijn door hun totaliteit niet alleen helder maar tevens sociaal en economisch duurzaam. Voorbeelden van onderzoeksmethoden zijn locatie-, gebouw-, markt- en actorenanalyses.

Pact11 is door deze werkwijze niet alleen actief in de ontwerpfase, maar werkt ook aan de ontwikkelingfase van projecten. De syntheses die ontstaan op basis van ons onderzoek kunnen op bedrijfskundig niveau worden toegepast in businessplannen, visies en identiteitsontwikkeling. Gecombineerd met onze brede ervaring, kennis en netwerken kunnen we daarmee complete en heldere oplossingen bieden voor brede en complexe opgaven.

Team

ruben

Ruben

 

 

thomas

Thomas

  • Computergestuurd ontwerp, bouwtechniek en conceptontwikkeling

  • MSc Architecture TU Delft & MIT Boston, VS

  • Stage bij MVRDV

 

 

maarten

Maarten

  • Architectonische analyse, renovatie en bouwtechnische detaillering

  • MSc Architecture TU Delft & Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo, NO

  • Stage bij Merkx & Girod

 

 

wessel

Wessel

  • Architectonisch ontwerp, organisatie en ruimtelijke concepten

  • MSc Architecture TU Delft & Accademia di Architettura di Mendrisio

  • Stage bij Koen van Velsen

nl en